Jozef - poslušný Bohu 12.5.2022

Lectio: Mt 2, 13

„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“


Náš život závisí od množstva faktorov, ktoré ho môžu usmerniť i ovplyvniť naše životné smerovanie. Závisí od nás, ako sa staviame k životným situáciám. Medzi štyri kardinálne čností patrí rozvážnosť, spravodlivosť, odvaha a miernosť. Pri prečítaní tejto vety/state zo Svätého písma by sme sa na sv. Jozefa mohli pozrieť a rozjímať o všetkých týchto čnostiach aj o mnohých ďalších. Ja sa však sústredím na rozvážnosť a odvahu.

Sv. Jozef to nemal v živote celkom jednoduché. Bremeno rozhodovania v náročných chvíľach života bolo ťažké. Sami vieme, že ak nás niečo ťaží, rozmýšľame o tom dňom i nocou. A možno niekedy zabúdame prosiť Boha o pomoc. Myslíme si, že všetko je iba na nás. Jozef nezabúda prosiť Boha o pomoc. A jemu pomoc prichádza cez anjela. Anjel mu radí, čo má robiť, ale rozhodnutie je na ňom.

Rozvážnosť znamená robiť správne rozhodnutia. A v niektorých situáciách je dôležitá aj rýchlosť rozhodnutia. Ak si predstavíme situáciu, v ktorej sa Jozef, Mária a očakávané dieťa Ježiš nachádzali pri príchode do Betlehema, pochopíme, že Jozef to nemal ľahké, keď musel hľadať riešenia, možno povedať v kritickej situácii. Spomínam si, keď sa spúšťal pôrod manželke, tak ani v tejto modernej dobe nebolo jednoduché zabezpečiť odvoz do pôrodnice, nezabudnúť na pripravené doklady a veci, ktoré boli potrebné pri pôrode. A záviselo to aj od rýchlosti nástupu pôrodných bolestí. Aj tu bola dôležitá rozvážnosť, alebo aspoň vyhnúť sa zbytočnému zmätku.

Sv. Jozef to mal omnoho ťažšie, pretože nevedel, kam pôjde s manželkou, aby mohla priviesť na svet Božieho Syna. Potreboval nájsť miesto, pripraviť v maštali aspoň provizórnu posteľ pre Máriu aj jasličky pre dieťa. Keď čítame o betlehemských udalostiach, tak máme pocit, že všetko bolo takmer ideálne, ale zabúdame, že za tým všetkým bola Jozefova pohotovosť, vynaliezavosť, tvorivosť a zručnosť. Všetko to zvládol. Myslím, že práve tým, že bol rozvážny aj odvážny.

Ešte ťažšia situácia vznikla, keď sa Herodes rozhodol vyhľadať a zabiť dieťa.

Rozvážnosť je hľadanie správneho riešenia. Sv. Jozef dostal radu od anjela, ale mohol hľadať aj vlastné riešenie. Neváhal, hneď vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Urobil rýchle rozhodnutie, nečakal do rána, ani na lepšie počasie a lepšie časy. Urobiť správne rozhodnutie nie je ľahké. Ale ak rozhodnutie urobíme, mali by sme začať hneď konať. A vieme, že nám mužom často trvá dosť dlho, pokým rozhodnutie prijmeme a ešte dlhšie nám trvá, pokým začneme konať. Chceli by sme mať všetko premyslené a pripravené, pokým sa vydáme na cestu, ale ak ide o správnu vec, stačí nám odvaha začať konať.

Život sv. Jozefa, Márie a malého Ježiša závisel od rozvážnosti aj odvahy sv. Jozefa. Ja som si sv. Jozefa obľúbil možno práve pre tieto dve čnosti. A rád sa s ním rozprávam a radím sa s ním, najmä v ťažkých situáciách. A mám s tým dobrú skúsenosť, pomáha mi nájsť praktické riešenia. Vo Svätom písme toho veľa o sv. Jozefovi nenájdeme, ale často si predstavujem, že za tým, čo robil a hovoril Ježiš, bol aj jeho pozemský otec – sv. Jozef. A možno práve preto, že sv. Jozef veľa nehovoril, vnímam ho ako praktického muža, pre ktorého je typické málo slov, ale viditeľné výsledky práce. Prosím ťa, sv. Jozef, aby sme aj my, muži dnešnej doby, túžili po tvojom vzore správne sa rozhodovať a praktický konať.

Prosíme ťa o tvoju pomoc, aby aj naša synoda priniesla rozvážne rozhodnutia a najmä praktické výsledky pre naše spoločenstvá aj našu Cirkev. Amen.

Košice 12.5.2022 Pavol Hric