Podnety od ľudu

Mária Sabolová, synodálny podnet

 

Vážený o. predseda SSCM!


Na základe konzultácie s o. arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, košickým eparchiálnym biskupom, dňa 5.2.2023 posielam návrh na otvorenie procesu blahorečenia ctihodnej Márie Sabolovej. Posielam mierne skrátený text na o. protosynkela Vladimíra Skybu z minulého roku.

 

Dôstojný o. protosynkel Vladimír Skyba!

Pri príležitosti otvorenia synodálnych procesov v Gréckokatolíckej cirkvi si dovoľujem osloviť Vás s prosbou a návrhom, ktorý sledujem už dlhší čas, a to s možnosťou otvorenia procesu blahorečenia našej ctihodnej sestry Márie Sabolovej, manželky gréckokatolíckeho kňaza Bratislavskej eparchie o. Jána Sabola ml. vo Zvolene, k čomu pripájam svoje svedectvo.

Zo synodálnych materiálov citujem:

„Božia Cirkev je zvolaná na Synodu. Svätý Otec František týmto zvolaním vyzýva celú Cirkev. Synoda je pre našu gréckokatolícku cirkev pozvaním, aby sa vydala na cestu hlbokej obnovy, ako ju k tomu inšpiruje Boží Duch svojou milosťou.“ Nekráčame však sami, ale pripája sa k nám vzkriesený Kristus.

Osobne vidím v tomto procese aj príležitosť vyzdvihnúť hrdinské čnosti tejto mladej ženy a dať príklad najmä mladej generácii, ktorá bolestne hľadá orientáciu v ťažko skúšanej, bolestnej a turbulentnej dobe.


Moje dôvody prečo pripojiť toto svedectvo a prosbu o začatie procesu blahorečenia k synodalite našej gréckokatolíckej cirkvi:


1. Mučenícke svedectvo ctihodnej Márie Sabolovej a jej ohlas v cirkvi sledujem už vyše 15 rokov. V gréckokatolíckej farnosti Michalovce sa dlho stretávam s o. Jánom Sabolom st., kde roky pôsobil ako výpomocný duchovný aj s jeho rodinou. Pri tejto príležitosti som sa v chráme stretával s končiacim bohoslovcom Jánom Sabolom ml., ako aj s jeho snúbenicou Máriou.


2. Jána Sabola ml. a jeho snúbenicu Máriu som spoznal nielen našom chráme v Michalovciach, ale aj v Neokatechumenátnom spoločenstve Michalovce, kde krátky čas chodili. Obaja vystupovali priateľský, skromne, hľadajúc možnosti, resp. príležitosť v tejto ceste ďalej pokračovať. Pri jednom takomto stretnutí moja manželka konštatovala, že tento mladý pár to asi nebude mať v živote ľahké, pretože sa jej javil pre službu v cirkvi ešte nie celkom pripravený a neskúsený. To sme ešte netušili, že mladučká Mária je už prakticky aj duchovne veľmi dobre pripravená na obetu, ktorá ju čakala.


3. Sledujem dodnes jeho rodinu, t.j. otca Jána Sabola st., dnes už na dôchodku, sestru Moniku, ktorá je skvelou kantorkou v našom farskom gréckokatolíckom chráme a rovnako sledujem aj rodičov, ktorí pravidelne v týždenných intervaloch sa striedali vo Zvolene, teraz v Porúbke pod Vihorlatom a pomáhali pri výchove mladej rodiny-potomstva. Tým umožňujú výkon kňazskej služby o. Jánovi Sabolovi ml. a celá rodina sa o siroty vzorne stará.


4. S podobnými príkladmi obety a blahorečenia sa stretáme aj v Taliansku. Konkrétne svätá Jana Beretta Mollová a Chiara Corbella Petrillová. Teraz možno aj Mária Sabolová. Všetky tieto ženy sa zriekli svojho života, aby zachránili deti vo svojom lone.


5. Obeta sestry Márie sa dá lekárskymi správami relatívne ľahko a hodnoverne dokázať. Podľa mojich skromných a laických skúsenosti by príprava blahorečenia nemusela vyžadovať zdĺhavý proces, pretože sú jasné doklady a svedectvá o tom, že svojou obetou zachránila dcéru a stala sa príkladom celej našej cirkvi.


6. Mária Sabolová môže byť skvelým príkladom pre mladú generáciu. Napr. moja dcéra Zuzana, ktorá sa teraz pripravuje na vstup do manželstva, sleduje každý článok o ctihodnej Márii Sabolovej, ktorá sa stáva nielen pre ňu. ale aj pre iných mladých nádherným vzorom.


7. Som presvedčený, že pri Vašom požehnaní by niektoré rehoľné sestričky aj laické osoby z Bratislavskej eparchie s Vašim súhlasom mohli vytvoriť malé modlitebné skupiny za jej úspešné blahorečenie. Na základe týchto mojich laických, ale dlhodobých skúsenosti, ktoré sledujem v našej gréckokatolíckej cirkvi, článkov v médiách, niektorých osobných svedectiev odporúčam, aby v rámci tejto synodálnej cesty, Bratislavská eparchia, resp. Košická eparchia zvážila možnosť otvorenia cirkevného procesu blahorečenia ctihodnej Márie Sabolovej.


              Sláva Isusu Christu!

                                                     Michal Boka


Podrobnejšie svedectvo je v tlači: Mária Sabolová obetovala svoj život, aby zachránila nenarodené dieťa. In: V Brázde Metodovej 2023. BYZANT Košice, s. r. o., 2022, s. 97-99. ISBN 978-80-85581-90-4


Moje krátke predstavenie:

Ing. Michal Boka, PhD.

Vek 73 rokov.

Vyše 25 rokov člen farskej rady v Gréckokatolíckej farnosti Michalovce.

Zakladajúci člen a 20 rokov správca Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach.

Člen Neokatechumenátnej cesty, spoločenstvo pri farnosti Michalovce 22 rokov.