DVA MODELY KONZULTAČNEJ FÁZY VO FARNOSTIACH A SPOLOČENSTVÁCH KOŠICKEJ EPARCHIE

APRÍL – JÚN 2022


Predchádza:

POZVANIE VLADYKU, FARÁRA, VEDÚCEHO SPOLOČENSTVA

(videopozvánka, plagát, webstránka, sociálne siete, farské oznamy, ale hlavne aj osobne)

MODEL č. 1.

Pravidelné stretnutia (ideálne 1x do týždňa) založené na prezentácii témy a diskusii v malých skupinkách.

Pripravené prezentácie na 5. základných tém: 1/ Synodalita 2/ Klerikalizmus 3/ Spoločenstvo 4/ Spoluúčasť 5/ Poslanie.

Jeden týždeň sa téma odprezentuje a vysvetlí, rozdá sa podporný materiál na diskusiu a nasledujúci týždeň sa téma prediskutuje v malých skupinkách s hľadaním odpovedí na základnú otázku, ktorá nás inšpiruje a vedie: Ako sa uskutočňuje toto „spoločné kráčanie“ dnes v našej miestnej cirkvi? Aké kroky nás Duch vyzýva urobiť, aby sme rástli v našom „spoločnom kráčaní“?

Základné skutočnosti sa zapisujú do predpripraveného formulára, ktorý je podkladom a zdrojom pre syntézu farára, alebo vedúceho spoločenstva.

MODEL č. 2.

Pravidelné stretnutia (ideálne 1x do týždňa) založené na výbere z 10. otázok tém z Vademeca a diskusii v malých skupinkách.

Otázky sa postupne prediskutujú v malých skupinkách s hľadaním odpovedí na základnú otázku, ktorá nás inšpiruje a vedie: Ako sa uskutočňuje toto „spoločné kráčanie“ dnes v našej miestnej cirkvi? Aké kroky nás Duch vyzýva urobiť, aby sme rástli v našom „spoločnom kráčaní“?

Základné skutočnosti sa zapisujú do predpripraveného formulára, ktorý je podkladom a zdrojom pre syntézu farára, alebo vedúceho spoločenstva.

Toto sú navrhované dva základné modely synodalného procesu Košickej eparchie. Inšpirovať sa je možné aj inými rôznorodými modelmi v rámci cirkvi na Slovensku, alebo vo svete.

- - -

CIEĽOM SYNODY JE:

POČÚVAŤ: Počúvať Božie slovo, počúvať sa navzájom; počúvať Ducha Svätého.

MAŤ ÚČASŤ: Synoda má prebudiť spoluzodpovednosť a zapájať všetkých do poslania Cirkvi. Máme príležitosť stať sa Cirkvou blízkosti.

ROZLIŠOVAŤ: Synoda je cestou skutočného duchovného rozlišovania, aby sme rozpoznali, kam nás Duch Svätý vedie pre dobro všetkých.

OBNOVIŤ: Synoda môže vdýchnuť nový život cirkevným inštitúciám, môže spustiť oživenie alebo založenie pastoračných rád alebo novej služby vo farnosti.

VYJSŤ NA PERIFÉRIE: Synoda má hlboký misijný rozmer, má nás vyprovokovať, aby sme vychádzali k vzdialeným ľuďom, počúvali ich a hľadali nové a účinné formy evanjelizácie.

- - -

„Snívam o misijnej rozhodnosti schopnej všetko premeniť tak, aby sa zvyky, štýly, jazyk a všetky cirkevné štruktúry stali vhodnými prostriedkami na evanjelizáciu súčasného sveta – viac než prostriedkami sebazáchovy.“ (pápež František)


Prílohy a materiály (odkaz)